Termeni și condiții

1. CONDIȚII GENERALE

Site-ul www.anada.ro este proprietatea societăţii S.C. Anada IT Services S.R.L., cu sediul în Piteşti, Bulevardul Republicii nr. 45 ap. 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J03/1000/2011.

Accesând şi/sau utilizând acest website, inclusiv serviciile şi conţinutul disponibil pe acest site sau pe site-uri terţe, dar furnizate de acest site, confirmaţi că aţi citit, aţi inţeles, sunteţi de acord şi respectaţi în întregime termenii și condițiile de utilizare ale website-ului care includ politica de protecție a datelor cu caracter personal, asa cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 677/2001 și a Directivei Europene (EU) 2016/679 (GDPR) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, astfel cum a fost completată şi modificată, precum şi termenii și condițiile drepturilor de autor, producerea de gestionare a eventualelor notificări cu privire la posibile încălcări ale Drepturilor de Proprietate Intelectuală. În situaţia în care după citirea acestor Termeni și Condiții de utilizare ale website-ului nu sunteţi de acord cu conţinutul acestora, vă rugăm să nu utilizaţi website-ul www.anada.ro

Termenii şi Condiţiile enumerate aici pot fi revizuite şi/sau modificate de Administratorul site-ului, oricând, în funcţie de modificările legislative, fără a fi necesară notificarea prealabilă a vizitatorilor. Modificările sau schimbările vor intra în vigoare din momentul publicării pe acest website. În cazul în care continuaţi să utilizaţi acest site, dupa revizuire se consideră ca aţi acceptat pe deplin Termenii și Condițiile de utilizare ale website-ului, inclusiv modificările sau schimbările survenite. Intră în obligaţia dumneavoastră să vă informaţi periodic asupra celei mai noi variante a Termenilor și Condițiilor de utilizare ale website-ului.

Termenii şi Condiţiile sunt aplicabile tuturor utilizatorilor site-ului www.anada.ro .

Site-ul www.anada.ro poate conţine linkuri spre alte site-uri, care sunt proprietatea unor terţi sau sunt controlate de terţi, fără nicio legatură cu deţinătorii acestui website. Astfel, S.C. Anada IT Services S.R.L. nu are niciun control şi nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politicile sau practicile oricăruia dintre aceste terţe website-uri. S.C. Anada IT Services S.R.L. nu poate şi nu va cenzura sau edita în niciun fel conţinutul vreunui terţ site către care exista la un moment dat link din paginile website-ului. Prin exprimarea consimțământului asupra acestor Termeni și Condiții, dumneavoastră absolviţi în mod explicit şi necondiţionat pe S.C. Anada IT Services S.R.L. de orice răspundere sau consecinţă ce ar rezulta din utilizarea de către dumneavoastră a unui terţ website. Prin urmare, vă recomandăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare pentru fiecare dintre website-urile pe care le vizitaţi sau utilizaţi.

2. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, sunteți de acord că materialele aflate în conținutul Website-ului sunt protejate prin Drepturi de Proprietate Intelectuală.

În cadrul acestor Termenii și Condiții de utilizare ale website-ului, prin Drepturi de Proprietate Intelectuală se înțelege: toate conceptele, invenţiile, sistemele, procesele, tehnicile, secretele comerciale, mărcile comerciale, brevetele, drepturile de autor, metodologiile, cunoștințele de specialitate, datele, instrumentele, modelele, tehnologia (inclusiv programul informatic în cod executabil şi cod sursă), documentaţia şi orice alte informaţii, datele sau materialele, şi orice alte denumiri ale celor enumerate mai sus, dezvoltate independent, indiferent dacă sunt înregistrate sau neînregistrate.

Conţinutul acestui website nu poate fi copiat, reprodus, utilizat, distribuit, transmis în orice formă, expus, vândut, licenţiat sau folosit în orice alte scopuri fără a obţine în prealabil un consimţământ scris al titularilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală. S.C. Anada IT Services S.R.L. îşi rezervă toate Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra acestui website, inclusiv asupra programului de calculator, codului sursă și codului obiect care stau la baza Website-ului. Nicio utilizare a Website-ului nu poate fi interpretată ca acordând utilizatorilor vreo licență sau vreun Drept de Proprietate Intelectuală asupra website-ului.

Sunteţi de acord să nu utilizaţi, să nu copiaţi şi să nu distribuiţi în scop comercial niciun material postat pe website, în afara materialelor pentru care S.C. Anada IT Services S.R.L. permite în mod expres acest lucru, precum și în niciun alt mod care ar putea prejudicia titularii Drepturilor de Proprietate Intelectuală asupra materialelor din conținutul Website-ului sau orice alte drepturi de imagine, viață privată, demnitate și/sau onoare a altor persoane.

Sunteţi de asemenea de acord să nu afectaţi, să nu dezactivaţi sau să nu interferaţi în niciun fel cu elementele de securitate ale website-ului, cu elementele care restricţionează copierea sau utilizarea unui conţinut sau previn asupra acestui lucru sau cu elementele care întăresc limitele de utilizare a website-ului sau a conţinutului său.

3. LIMITAREA RĂSPUNDERII

În niciun caz S.C. Anada IT Services S.R.L., angajații sau agenții săi nu vor fi răspunzători față de dumneavoastră pentru orice fel de daune care rezultă în mod direct sau indirect din orice:

  • Erori, greșeli, omisiuni sau lipsă de acuratețe a conținutului;
  • Daune personale sau asupra bunurilor de orice natură, rezultând din accesul și utilizarea de către dumneavoastră a website-ului și a informațiilor de pe acest website;
  • Întrerupere sau încetare a conexiunii la internet dinspre sau către website-ul nostru;
  • Software malware care poate fi transmis către sau prin intermediul website-ului nostru de către o terță parte.

Website-ul este controlat şi oferit utilizatorilor prin intermediul unor facilităţi tehnice aflate pe teritoriul României. S.C. Anada IT Services S.R.L. nu susține că website-ul este potrivit sau disponibil pentru utilizare în alte jurisdicții. Cei care accesează sau utilizează website-ul din alte jurisdicţii, trebuie să se asigure că prin utilizarea website-ului nu încalcă legislația aplicabilă în acea jurisdicție.

Ultima actualizare: 16 septembrie 2019.